Ghế Sofa Đơn Nỉ Judus

Thông Tin Sản Phẩm

  • Chiều dài: 50cm – Chiều rộng: 62cm – Chiều cao: 92cm